ارسال رایگان سفارشات مشهد

بازرگانی صحت بخش به پاس قدردانی از همراهی همشهریان گرامی، تمامی سفارشات با مبالغ حداقل 1.000.000 تومان را به صورت فوری و رایگان ارسال می نماید.

جهت استفاده از این امکان می توانید پس از ثبت سبد خرید و در هنگام ثبت نهایی سفارش با اعمال کد تخفیف mshdtkhff هزینه ارسال سفارش خود را در قالب تخفیف کسر کنید.

مدیر ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

نظرات

چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز میای پاسخ
چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز

پیام خود را بگذارید